گروه اقتصادی نوین درخشان

گروه اقتصادی نوین درخشان با سابقه سه و نیم دهه در زمینه های اقتصادی بازرگانی ( تجارت بین الملل ، بازرگانی و توسعه بازار ) ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، فنی و مهندسی ، عمرانی و صنعتی ، IT و الکترونیک و فن آوریهای پیشرفته بصورت چند وجهی فعالیت مینماید .

Article Title

گروه اقتصادی نوین درخشان با سابقه سه و نیم دهه در زمینه های اقتصادی بازرگانی ( تجارت بین الملل ، بازرگانی و توسعه بازار )  ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، فنی و مهندسی ، عمرانی و صنعتی ، IT و الکترونیک و فن آوریهای پیشرفته بصورت چند وجهی فعالیت مینماید .

ساختار وسازمان گروه از شرکت های فنی و مهندسی ، تشکل های دانش بنیان ، ایده پردازان ، کارآفرینان ، استارت آپ ها و راهبران فن آورانه کسب و کارها و کارشناسان متخصص  بصورت مجموعه نخبگانی تشکیل شده است .

موضوع فعالیت های عمده :

 

استارت آپ

اکوسیستم های کارآفرینی

توسعه پایدار، دانش بنیان و هوشمند مناطق و فعالیت های عمده

بین المللی نمودن کسب و کارها

گردشگری ، صنایع دستی و فرهنگ و هنر

 

گروههای تخصصی :

1. بازرگانی و توسعه بازار

2. کشت  و صنعت و مواد غذایی

3. عمران ؛ ساختمان و املاک  

4. ITC و الکترونیک ، کامیپوتر و نرم افزار و استارت آپ

5. لجستیک ؛ حمل و نقل و فورواردرینگ و صنایع لجستیکی

6. گردشگری ، صنایع دستی و خدمات

7. تبلیغات ، انتشارات ، بازاریابی و کارسازی

8. فنی و مهندسی