مقالات

image description

گروه اقتصادی نوین درخشان

گروه اقتصادی نوین درخشان با سابقه سه و نیم دهه در زمینه های اقتصادی بازرگانی ( تجارت بین الملل ، بازرگانی و توسعه بازار ) ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، فنی و مهندسی ، عمرانی و صنعتی ، IT و الکترونیک و فن آوریهای پیشرفته بصورت چند وجهی فعالیت مینماید .